NEWS

Hanpower Energy Technology

February.02.2018

2018漢力成立三週年回顧影片

漢力能源科技自2015.01.23起已成立三週年

在此特別向各位朋友分享成果

未來漢力仍會持續創新

不僅為更多企業提供優質服務

更期待能為國內綠能產業盡一份心力

https://youtu.be/95J-FNSKFRE

祝福各位朋友

新年快樂、事事如意

狗年旺旺旺

 

                                                             

<  回上一頁